/ 1848

Siostrzeniec fotografa-wynalazcy, Claude Niépce de Saint-Victor, zastosował w fotografii płytki szklane, które były pokryte światłoczułą warstwą składającą się z mieszaniny białka jaja kurzego i jodku potasu. Zastosowanie piany z białek miało związek z jego zawodem – był kucharzem. To przypadkowe odkrycie pozwoliło uzyskać ostrzejsze zdjęcia.