Spis firm
 

A.P.O. - ELMOS v.o.s.
 

MACH SYSTEMS s.r.o.
 

Pico Technology
 

Lynred
 

Advantech
 

EBV
 

SECO S.p.A.
 

Crowd Supply
 

Digi-Key Electronics
 

Durakool
 

KEMET
 

INTEL
 

CODICO
 

akYtec GmbH
 

Future Electronics

24.10.2021 0:07:10
bloky
maketa
HomePage
Komponenty elektroniczne
Embedded
Automatyzacja przemysłu
Ochrona
Technika pomiarowa
Narzędzia
Elektromobilność
Energia słoneczna
Oświetlenie
Praca
Targi, Szkolenia, Wydarzenia
Online wydarzenia
Wideoteka
Różne

DPI 750E
 
RS Components oferuje szereg ulepszonych
conga-TR4
 
Komputer modułowy COM Express firmy cong
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
SMI200
 
Nowe spojrzenie na klasykę: Kompaktowy i
BAHCO
 
Zestaw izolowanych kluczy BAHCO
s-Sense
 
Moduły s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
TH381
 
Miniaturowe, szczelne złączki serii TH38
TP-1303
 
Dwukanałowe zasilacze Twintex serii TP-1
AR236.B i AR232.B
 
Rejestratory radiowe AR236.B i AR232.B f
JZ-500 i JZ-500-C
 
Przewody JZ-500 i JZ-500-C w kolorze cza

ARDUINO – KOMUNIKACJA Z WYKORZYSTANIEM SIECI ETHERNET
Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów.

Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów, rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe. Co więcej, rozwiązania te zaczęły pojawiać się także w profesjonalnych sieciach przemysłowych, stopniowo wypierające starsze systemy oparte o RS232 i pochodne. Tym samym z początkiem XXI wieku rozpoczęta została era tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Choć obecny rynek IoT zdominowany jest przez urządzenia komunikujące się głównie za pomocą sieci bezprzewodowych i standardów WiFi, ZigBee, BLE czy Z-Wave, wciąż w wielu rozwiązaniach sprzętowych (głównie z tzw. segmentu IIoT – Industrial Internet of Things), wymagających niezawodności transmisji i bezpieczeństwa danych, jednym z popularniejszych rozwiązań nadal jest sieć Ethernet. Twórcy platformy Arduino nie pozostawili bez odpowiedzi zapotrzebowania zgłaszanego ze strony konstruktorów urządzeń IIoT i standardową ofertę modułów Arduino poszerzyli o nakładki typu Ethernet Shield 2, kierowana dla użytkowników indywidualnych, czy Arduino MKR ETH SHIELD dla rozwiązań profesjonalnych, bazujące na kontrolerach WIZnet W5100/W5200/W5500 i integrujące układy MAC oraz PHY w jednym układzie scalonym. Oferta ta została dość szybko rozbudowana przez niezależnych producentów o kolejne i znacznie tańsze moduły bazujące na popularnych układach ENC28J60. W niniejszym artykule dokonano krótkiej charakterystyki obydwu rozwiązań: oficjalnego, bazującego na układach z serii W5x00, oraz rozwijanych głównie przez społeczność Open Source/Open Hardware rozwiązań bazujących na modułach ENC28J60.

Komunikacja z wykorzystaniem modułów WIZnet W5x00 oraz biblioteki Arduino Ethernet

Niewątpliwą zaletą oficjalnych modułów bazujących na układach serii W5x00 (w tym również ich sprzętowych odpowiedników, np. nakładek OKYSTAR OKY2102 czy DFROBOT DFR0125) jest zapewnienie pełnego wsparcia programowego w postaci wbudowanej w stos Arduino biblioteki Ethernet. Tym samym użytkownik może rozpocząć tworzenie programu tuż po uruchomieniu Arduino IDE, bez potrzeby instalacji dodatkowych pakietów oprogramowania.

Rysunek 1. Moduły OKY2102 (z lewej) oraz DFR0125 (z prawej), wyposażone w kontroler WIZnet W5100

W zależności od wariantu układu WIZnet oraz ilości dostępnej pamięci RAM, biblioteka Ethernet wspiera maksymalnie cztery (dla układu W5100 oraz pamięci RAM <= 2 kB) lub osiem (układy W5200 oraz W5500) równoległych połączeń wychodzących/przychodzących. Interfejs programowy biblioteki został podzielony na pięć klas, grupujących poszczególne funkcjonalności. Za inicjalizację biblioteki oraz konfigurację ustawień sieciowych (w tym adresu IP, adresu podsieci czy ustawień bramy dostępowej) odpowiedzialna jest klasa Ethernet. Dla potrzeb adresacji IP utworzono klasę IPAddress. Do uruchomienia po stronie Arduino prostej aplikacji serwera, niezbędne będzie wykorzystanie klasy EthernetServer, umożliwiającej zapis i odczyt danych z wszystkich podłączonych urządzeń. Komplementarną klasę stanowi klasa EthernetClient, umożliwiająca w kilku prostych wywołaniach przygotowanie funkcjonalnego klienta sieciowego, realizującego operacje zapisu i odczytu danych z serwera. Na potrzeby komunikacji UDP, biblioteka Ethernet udostępnia klasę EthernetUDP. Pełny opis klas wraz z metodami, został udostępniony pod adresem:

Przejdź na stronę Arduino

W charakterystyczny dla platformy Arduino sposób, wszystkie złożone operacje programowe zostały zaimplementowane bezpośrednio w dostarczanej bibliotece – programista otrzymuje do dyspozycji ograniczony, ale bardzo funkcjonalny zestaw API, dzięki czemu proces tworzenia aplikacji jest szybki i nie wymaga szczegółowej wiedzy z zakresu stosów sieciowych. Przeanalizujmy zatem budowę najprostszej aplikacji serwerowej, dostarczanej wraz z biblioteką Ethernet, której zadaniem jest nasłuch na połączenia przychodzące od klienta protokołu Telnet.

Kod aplikacji serwera rozpoczyna dodanie plików nagłówkowych niezbędnych do nawiązania komunikacji SPI (moduły WIZnet wymieniają dane z mikrokontrolerem z wykorzystaniem tego protokołu) oraz plików nagłówkowych biblioteki Ethernet:

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

Następnym krokiem jest konfiguracja parametrów sieciowych (adresu MAC kontrolera, adresu IP bramy dostępowej i maski podsieci) oraz utworzenie serwera nasłuchującego na porcie numer 23 (domyślnym porcie dla protokołu Telnet):

byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};

IPAddress ip(192,168,1, 177);
IPAddress gateway(192,168,1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 0, 0);

EthernetServer server(23);

W ciele funkcji setup() niezbędne jest przeprowadzenie inicjalizacji biblioteki Ethernet oraz rozpoczęcie procesu nasłuchiwania. Dodatkowo umieszczona została również konfiguracja portu szeregowego, na którym zostaną wyświetlone komunikaty o adresie serwera, podłączeniu nowego klienta oraz danych otrzymanych w trakcie ustanowionej sesji:

void setup() {

 Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
 server.begin();

 Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
 }

 Serial.print("Chat server address:");
 Serial.println(Ethernet.localIP());
}

Główna pętla programu loop() oczekuje na połączenie ze strony klienta oraz sprawdza dostępność danych do odczytu. W przypadku otrzymania danych, odsyła je w niezmienionej postaci do klienta, realizując tym samym prostą funkcję echo:

void loop() {

 EthernetClient client = server.available();

 if (client) {
  if (!alreadyConnected) {
   client.flush();  
   Serial.println("We have a new client");
   client.println("Hello, client!"); 
   alreadyConnected = true;
  } 

  if (client.available() > 0) {

   char thisChar = client.read();

   server.write(thisChar);
   Serial.write(thisChar);
  }
 }
}

Poprawność działania powyższej aplikacji może zostać przetestowana z wykorzystaniem dowolnego klienta protokołu Telnet (np. program Putty w systemie Windows lub polecenie telnet w systemie Linux) lub z wykorzystaniem kolejnego zestawu Arduino i klasy EthernetClient.

Komunikacja z wykorzystaniem modułów ENC28J60 oraz zewnętrznych bibliotek

Alternatywnym rozwiązaniem dla oficjalnie wspieranych układów WIZnet W5x00 są moduły bazujące na kontrolerze ENC28J60 (np. OKYSTAR OKY3486 lub ETH CLICK). Dzięki niższej cenie oraz łatwiejszej w montażu ręcznym obudowie (w odróżnieniu od układów W5x00 zawartych w 80-pinowych obudowach LQFP, kontroler ENC28J60 jest dostępny w 28-pinowych obudowach typu SSOP, SOIC, QFN oraz przeznaczonej do montażu przewlekanego obudowie SPDIP), układ ten cieszy się dużą popularnością wśród elektroników hobbystów.

Rysunek 2. Moduły OKY3486 (z lewej) oraz ETH CLICK (z prawej) wyposażone w kontroler ENC28J60

Pomimo braku oficjalnego wsparcia ze strony Arduino do dyspozycji programistów zostało oddanych wiele bibliotek typu open source, zapewniających szybką integrację układów ENC28J60 z oprogramowaniem. Szczególną uwagę należy poświęcić bibliotece UIPEthernet oraz udostępnionej na licencji GPLv2, bibliotece EtherCard. Niewątpliwą zaletą pierwszego z wymienionych projektów jest kompatybilność interfejsu API z oficjalną biblioteką Arduino Ethernet, co pozwala uniezależnić proces tworzenia aplikacji od wyborów dokonanych pomiędzy układami W5x00 a układem ENC28J60 w warstwie sprzętowej. Drugi z projektów – EtherCard – implementuje niezależny interfejs programistyczny, który w zależności od preferencji programisty, może się okazać ciekawą alternatywą. Podobnie jak w przypadku biblioteki Arduino Ethernet, implementacja dość złożonej funkcjonalności (np. implementacja klienta DHCP) może zostać zrealizowana w kilku liniach kodu:

#include <EtherCard.h>

static byte mymac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};

byte Ethernet::buffer[700];

void setup () {

 Serial.begin(57600);
 Serial.println(F("
[testDHCP]"));

 if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, SS) == 0)
  Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller"));

 Serial.println(F("Setting up DHCP"));
 if (!ether.dhcpSetup())
  Serial.println(F("DHCP failed"));

 ether.printIp("My IP: ", ether.myip);
 ether.printIp("Netmask: ", ether.netmask);
 ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip);
 ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip);
}

void loop () {
 ether.packetLoop(ether.packetReceive());
}

https://www.tme.eu/pl/news/library-articles/page/43654/Arduino-komunikacja-z-wykorzystaniem-sieci-Ethernet/

 

 

2021091601 / 16.09.2021 / Embedded / Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. /

PRZEŁĄCZNIKI OD NOWEGO PRODUCENTA – MARKI E-SWITCH
E-Switch jest amerykańską marką specjalizującą się we wszelkiego rodzaju przełącznikach. Bogata oferta producenta obejmuje podstawowe elementy, jak przyciski typu TACT-switch, ale również wysokoprądowe przełączniki, DIP-switche, stacyjki, przyciski dotykowe, spustowe i wiele innych rozwiązań.

Czym są i jaką pełnią rolę przetwornice napięcia stałego?
Przetwornice napięcia potrafią obniżać lub podnosić napięcie wyjściowe względem napięcia wejściowego. Poprzez naprzemienne włączanie i wyłączanie napięcia z wysoką częstotliwością, regulują wartość napięcia wyjściowego i nie powodują przy tym zakłóceń pracy urządzenia.

ARDUINO – KOMUNIKACJA Z WYKORZYSTANIEM SIECI ETHERNET
Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów.

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA W SYSTEMACH IOT Z WYKORZYSTANIEM MODUŁÓW ARDUINO MKR
Jednym z największych problemów, z którymi zmaga się aktualnie rynek urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) jest jego duża fragmentacja. Mnogość urządzeń oraz protokołów komunikacji znacznie utrudnia zbudowanie jednolitego i funkcjonalnego systemu, jeśli zdecydujemy się na wykorzystanie elementów pochodzących od różnych producentów.

PRODUKTY VELCRO® JUŻ W OFERCIE TME
Oferta TME została wzbogacona o produkty rzepowe znanej na całym świecie marki Velcro®. Przedsiębiorstwo Velcro® zostało założone w 1951 roku i szybko stało się dominującym dostawcą rozwiązań mocujących w różnorodnych gałęziach przemysłu. Oddziały firmy zlokalizowane są w Ameryce, Azji, Europie i Afryce. Pierwsza fabryka Velcro®, otwarta w 1957 roku w Manchesterze, istnieje do dziś.

PODCZERWONE DIODY LED W OBUDOWACH SMD
W katalogu TME posiadamy szeroki wybór diod LED emitujących światło podczerwone. Widoczna na rynku tendencja do miniaturyzacji urządzeń wymusza na producentach wyszukiwanie rozwiązań łączących dużą moc (około 1W) z niewielkimi rozmiarami elementów do montażu powierzchniowego (SMD). Dlatego dziś prezentujemy jedno z takich rozwiązań: LED IR serii PK2S należą do najmniejszych diod mocy SMD w ofercie marki ProLight.

PRZEŁĄCZNIKI NKK SWITCHES – JAKOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ
Przełączniki to elementy elektromechaniczne służące do sterowania przepływem prądu w układzie poprzez łączenie i rozłączanie obwodu elektrycznego. Nawet popularność ekranów dotykowych nie zmieniła faktu, że nadal jest to wiodąca metoda interakcji użytkownika z urządzeniem.

PŁYTY FERRYTOWE MARKI KEMET
Obecnie coraz większą popularność zyskują pojazdy napędzane przy użyciu elektryczności. Silniki elektryczne stopniowo zastępują tradycyjne napędy spalinowe, a w przyszłości na ulicach będziemy widzieć coraz większą liczbę tak napędzanych maszyn.

TME Centrum Logistyczne Rzgów Wirtualny Spacer
Poznaj Centrum Logistyczne Rzgów – najnowszą i jak dotąd największą inwestycję w historii grupy TME. Przekonaj się na własne oczy, że to więcej niż Magazyn. Zapinamy pasy i zapraszamy do zwiedzania.

UNIWERSALNE ORAZ KOLEJOWE PRZETWORNICE DC/DC
Firma Traco Power należy do prestiżowych marek wytwarzających przetwornice napięcia. Przede wszystkim są to elementy DC/DC przeznaczone do najbardziej wymagających sektorów przemysłu. Jednym z takich obszarów jest kolejnictwo. Sektor ten podlega licznym regulacjom skupiającym się na bezpieczeństwie. Dotyczą one nie tylko mechaniki pojazdów szynowych, ale również wielu aspektów konstrukcyjnych.

PATCHCORDY ETHERLINE® LAN CAT.6A FIRMY LAPP
TME włączyła do swojej oferty patchcordy ETHERLINE® LAN CAT.6A firmy LAPP, przeznaczone do zastosowań, w których kwestie niezawodności i bezpieczeństwa są kluczowe. Dzięki dużej wytrzymałości na zakłócenia elektromagnetyczne i trudne warunki środowiskowe produkty z tej serii dedykowane są do wymagających aplikacji przemysłowych i komercyjnych. Patchcordy zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom, co potwierdzone jest prestiżowym certyfikatem UL (Underwriters Laboratories).

PŁYTKA PCB – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRACY Z PŁYTKĄ DRUKOWANĄ?
Płytki PCB (drukowane) możemy znaleźć w każdym urządzeniu elektronicznym. To właśnie na nich umieszczane są wszystkie elementy. Połączenia między nimi mają postać miedzianych ścieżek zabezpieczonych przed warunkami zewnętrznymi (jak np. oksydacja) przez tzw. soldermaskę.

Interesting video


Brand new Qseven upgrade: NXP i.MX 8 | conga-QMX8-Plus


ENERGETAB 2021 Polska, Bielsko Biala, 14.9.-16.9.2021


TME Centrum Logistyczne Rzgów Wirtualny Spacer


WIDEO (EN): How to mount congatec cooling solutions (COM Express Type 7, 6 and 2)


Phoenix Contact Dialog Days - 12.-16.4.2021

Firma tygodnia

A.P.O. - ELMOS v.o.s.


Spis firm


A.P.O. - ELMOS v.o.s.


MACH SYSTEMS s.r.o.


Pico Technology


Lynred


Advantech


EBV


SECO S.p.A.


Crowd Supply


Digi-Key Electronics


Durakool


KEMET


INTEL


CODICO


akYtec GmbH


Future Electronics


Foremost Electronics


Littelfuse


Mouser Electronics


RUTRONIK


Infineon Technologies AG


TTI, Inc.


ANRITSU


Power Integrations


AXIOMTEK


TDK Corporation


VISHAY


STMicroelectronics


Texas Instruments


Microchip Technology Inc.


Molex, LLCKalendarz
MSV 2021 - Brno, 8.-12.11.2021
SPS 2021 - Nuremberg, 23.–25.11.2021
DistribuTECH, 25.1.-27.1.2022, Dallas, TX
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX

Interesting video
The ISS Design Challenge ...

Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imaharanaše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813