Spis firm
 

Friedrich Lütze GmbH
 

Analog Devices
 

ASRock Industrial
 

NVIDIA
 

Yamaichi Electronics USA Inc.
 

Laird Thermal Systems
 

HARTING
 

A.P.O. - ELMOS v.o.s.
 

MACH SYSTEMS s.r.o.
 

Pico Technology
 

Lynred
 

Advantech
 

EBV
 

SECO S.p.A.
 

Crowd Supply

28.05.2022 0:07:36
bloky
maketa
HomePage
Komponenty elektroniczne
Embedded
Automatyzacja przemysłu
Ochrona
Technika pomiarowa
Narzędzia
Elektromobilność
Energia słoneczna
Oświetlenie
Praca
Targi, Szkolenia, Wydarzenia
Online wydarzenia
Wideoteka
Różne

ThinkPad Laptop
 
Portfolio laptopów ThinkPad inspiruje pr
DPI 750E
 
RS Components oferuje szereg ulepszonych
conga-TR4
 
Komputer modułowy COM Express firmy cong
BHI260AB
 
An All-in-One Programmable Smart Sensor
SMI200
 
Nowe spojrzenie na klasykę: Kompaktowy i
BAHCO
 
Zestaw izolowanych kluczy BAHCO
s-Sense
 
Moduły s-Sense firmy R&D SOFTWARE SOLUTI
TH381
 
Miniaturowe, szczelne złączki serii TH38
TP-1303
 
Dwukanałowe zasilacze Twintex serii TP-1
AR236.B i AR232.B
 
Rejestratory radiowe AR236.B i AR232.B f


ARDUINO – KOMUNIKACJA Z WYKORZYSTANIEM SIECI ETHERNET
Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów.

Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów, rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe. Co więcej, rozwiązania te zaczęły pojawiać się także w profesjonalnych sieciach przemysłowych, stopniowo wypierające starsze systemy oparte o RS232 i pochodne. Tym samym z początkiem XXI wieku rozpoczęta została era tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Choć obecny rynek IoT zdominowany jest przez urządzenia komunikujące się głównie za pomocą sieci bezprzewodowych i standardów WiFi, ZigBee, BLE czy Z-Wave, wciąż w wielu rozwiązaniach sprzętowych (głównie z tzw. segmentu IIoT – Industrial Internet of Things), wymagających niezawodności transmisji i bezpieczeństwa danych, jednym z popularniejszych rozwiązań nadal jest sieć Ethernet. Twórcy platformy Arduino nie pozostawili bez odpowiedzi zapotrzebowania zgłaszanego ze strony konstruktorów urządzeń IIoT i standardową ofertę modułów Arduino poszerzyli o nakładki typu Ethernet Shield 2, kierowana dla użytkowników indywidualnych, czy Arduino MKR ETH SHIELD dla rozwiązań profesjonalnych, bazujące na kontrolerach WIZnet W5100/W5200/W5500 i integrujące układy MAC oraz PHY w jednym układzie scalonym. Oferta ta została dość szybko rozbudowana przez niezależnych producentów o kolejne i znacznie tańsze moduły bazujące na popularnych układach ENC28J60. W niniejszym artykule dokonano krótkiej charakterystyki obydwu rozwiązań: oficjalnego, bazującego na układach z serii W5x00, oraz rozwijanych głównie przez społeczność Open Source/Open Hardware rozwiązań bazujących na modułach ENC28J60.

Komunikacja z wykorzystaniem modułów WIZnet W5x00 oraz biblioteki Arduino Ethernet

Niewątpliwą zaletą oficjalnych modułów bazujących na układach serii W5x00 (w tym również ich sprzętowych odpowiedników, np. nakładek OKYSTAR OKY2102 czy DFROBOT DFR0125) jest zapewnienie pełnego wsparcia programowego w postaci wbudowanej w stos Arduino biblioteki Ethernet. Tym samym użytkownik może rozpocząć tworzenie programu tuż po uruchomieniu Arduino IDE, bez potrzeby instalacji dodatkowych pakietów oprogramowania.

Rysunek 1. Moduły OKY2102 (z lewej) oraz DFR0125 (z prawej), wyposażone w kontroler WIZnet W5100

W zależności od wariantu układu WIZnet oraz ilości dostępnej pamięci RAM, biblioteka Ethernet wspiera maksymalnie cztery (dla układu W5100 oraz pamięci RAM <= 2 kB) lub osiem (układy W5200 oraz W5500) równoległych połączeń wychodzących/przychodzących. Interfejs programowy biblioteki został podzielony na pięć klas, grupujących poszczególne funkcjonalności. Za inicjalizację biblioteki oraz konfigurację ustawień sieciowych (w tym adresu IP, adresu podsieci czy ustawień bramy dostępowej) odpowiedzialna jest klasa Ethernet. Dla potrzeb adresacji IP utworzono klasę IPAddress. Do uruchomienia po stronie Arduino prostej aplikacji serwera, niezbędne będzie wykorzystanie klasy EthernetServer, umożliwiającej zapis i odczyt danych z wszystkich podłączonych urządzeń. Komplementarną klasę stanowi klasa EthernetClient, umożliwiająca w kilku prostych wywołaniach przygotowanie funkcjonalnego klienta sieciowego, realizującego operacje zapisu i odczytu danych z serwera. Na potrzeby komunikacji UDP, biblioteka Ethernet udostępnia klasę EthernetUDP. Pełny opis klas wraz z metodami, został udostępniony pod adresem:

Przejdź na stronę Arduino

W charakterystyczny dla platformy Arduino sposób, wszystkie złożone operacje programowe zostały zaimplementowane bezpośrednio w dostarczanej bibliotece – programista otrzymuje do dyspozycji ograniczony, ale bardzo funkcjonalny zestaw API, dzięki czemu proces tworzenia aplikacji jest szybki i nie wymaga szczegółowej wiedzy z zakresu stosów sieciowych. Przeanalizujmy zatem budowę najprostszej aplikacji serwerowej, dostarczanej wraz z biblioteką Ethernet, której zadaniem jest nasłuch na połączenia przychodzące od klienta protokołu Telnet.

Kod aplikacji serwera rozpoczyna dodanie plików nagłówkowych niezbędnych do nawiązania komunikacji SPI (moduły WIZnet wymieniają dane z mikrokontrolerem z wykorzystaniem tego protokołu) oraz plików nagłówkowych biblioteki Ethernet:

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

Następnym krokiem jest konfiguracja parametrów sieciowych (adresu MAC kontrolera, adresu IP bramy dostępowej i maski podsieci) oraz utworzenie serwera nasłuchującego na porcie numer 23 (domyślnym porcie dla protokołu Telnet):

byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};

IPAddress ip(192,168,1, 177);
IPAddress gateway(192,168,1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 0, 0);

EthernetServer server(23);

W ciele funkcji setup() niezbędne jest przeprowadzenie inicjalizacji biblioteki Ethernet oraz rozpoczęcie procesu nasłuchiwania. Dodatkowo umieszczona została również konfiguracja portu szeregowego, na którym zostaną wyświetlone komunikaty o adresie serwera, podłączeniu nowego klienta oraz danych otrzymanych w trakcie ustanowionej sesji:

void setup() {

 Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
 server.begin();

 Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
 }

 Serial.print("Chat server address:");
 Serial.println(Ethernet.localIP());
}

Główna pętla programu loop() oczekuje na połączenie ze strony klienta oraz sprawdza dostępność danych do odczytu. W przypadku otrzymania danych, odsyła je w niezmienionej postaci do klienta, realizując tym samym prostą funkcję echo:

void loop() {

 EthernetClient client = server.available();

 if (client) {
  if (!alreadyConnected) {
   client.flush();  
   Serial.println("We have a new client");
   client.println("Hello, client!"); 
   alreadyConnected = true;
  } 

  if (client.available() > 0) {

   char thisChar = client.read();

   server.write(thisChar);
   Serial.write(thisChar);
  }
 }
}

Poprawność działania powyższej aplikacji może zostać przetestowana z wykorzystaniem dowolnego klienta protokołu Telnet (np. program Putty w systemie Windows lub polecenie telnet w systemie Linux) lub z wykorzystaniem kolejnego zestawu Arduino i klasy EthernetClient.

Komunikacja z wykorzystaniem modułów ENC28J60 oraz zewnętrznych bibliotek

Alternatywnym rozwiązaniem dla oficjalnie wspieranych układów WIZnet W5x00 są moduły bazujące na kontrolerze ENC28J60 (np. OKYSTAR OKY3486 lub ETH CLICK). Dzięki niższej cenie oraz łatwiejszej w montażu ręcznym obudowie (w odróżnieniu od układów W5x00 zawartych w 80-pinowych obudowach LQFP, kontroler ENC28J60 jest dostępny w 28-pinowych obudowach typu SSOP, SOIC, QFN oraz przeznaczonej do montażu przewlekanego obudowie SPDIP), układ ten cieszy się dużą popularnością wśród elektroników hobbystów.

Rysunek 2. Moduły OKY3486 (z lewej) oraz ETH CLICK (z prawej) wyposażone w kontroler ENC28J60

Pomimo braku oficjalnego wsparcia ze strony Arduino do dyspozycji programistów zostało oddanych wiele bibliotek typu open source, zapewniających szybką integrację układów ENC28J60 z oprogramowaniem. Szczególną uwagę należy poświęcić bibliotece UIPEthernet oraz udostępnionej na licencji GPLv2, bibliotece EtherCard. Niewątpliwą zaletą pierwszego z wymienionych projektów jest kompatybilność interfejsu API z oficjalną biblioteką Arduino Ethernet, co pozwala uniezależnić proces tworzenia aplikacji od wyborów dokonanych pomiędzy układami W5x00 a układem ENC28J60 w warstwie sprzętowej. Drugi z projektów – EtherCard – implementuje niezależny interfejs programistyczny, który w zależności od preferencji programisty, może się okazać ciekawą alternatywą. Podobnie jak w przypadku biblioteki Arduino Ethernet, implementacja dość złożonej funkcjonalności (np. implementacja klienta DHCP) może zostać zrealizowana w kilku liniach kodu:

#include <EtherCard.h>

static byte mymac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};

byte Ethernet::buffer[700];

void setup () {

 Serial.begin(57600);
 Serial.println(F("
[testDHCP]"));

 if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, SS) == 0)
  Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller"));

 Serial.println(F("Setting up DHCP"));
 if (!ether.dhcpSetup())
  Serial.println(F("DHCP failed"));

 ether.printIp("My IP: ", ether.myip);
 ether.printIp("Netmask: ", ether.netmask);
 ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip);
 ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip);
}

void loop () {
 ether.packetLoop(ether.packetReceive());
}

https://www.tme.eu/pl/news/library-articles/page/43654/Arduino-komunikacja-z-wykorzystaniem-sieci-Ethernet/

 

 

2021091601 / 16.09.2021 / Embedded / Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. /

TRACO POWER W OFERCIE TME – PRZETWORNICE, NA KTÓRE MOŻESZ LICZYĆ
Otaczający nas świat zmienia się w mgnieniu oka. Nikogo już nie dziwi autonomiczny samolot sterowany poprzez inteligentne urządzenia naszpikowane zaawansowanymi układami elektronicznymi.

WIELOFUNKCYJNE PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA OD PILZ
W warunkach przemysłowych, przede wszystkim na liniach i w warsztatach produkcyjnych, niezwykle istotną rolę odgrywają elementy odpowiedzialne za ochronę pracowników. Należą do nich zarówno czujniki (wykrywające zagrożenie, np. niepożądaną obecność człowieka w danej strefie), jak również przekaźniki, których zadaniem jest awaryjne zatrzymanie ruchu maszyn.

PRZEGLĄD PROFESJONALNYCH NARZĘDZI MARKI KNIPEX
Chociaż TME kojarzony jest przede wszystkim jako międzynarodowy dystrybutor elementów elektronicznych i podzespołów dla automatyki przemysłowej – w naszym katalogu znaleźć można również bogatą ofertę elementów mechanicznych oraz narzędzi. Są to artykuły przeznaczone do stosowania przez profesjonalistów – to znaczy trwałe, precyzyjne i specjalnie zaprojektowane do ściśle określonych zadań i dziedzin.

ROZŁĄCZNIKI IZOLACYJNE
Rozłączniki izolacyjne to powszechnie stosowane, kluczowe dla bezpieczeństwa komponenty układów elektrycznych, umożliwiające odłączenie napięcia na czas konserwacji lub naprawy. W artykule przedstawiamy budowę oraz funkcjonowanie rozłączników izolacyjnych, ich podstawowe cechy użytkowe oraz omówimy, jak odnaleźć odpowiedni produkt do aplikacji.

ZASILACZE DO OŚWIETLENIA LED OD MEAN WELL
Zasilanie oświetlenia LED wymaga zapewnienia stałego natężenia prądu płynącego przez złącze diody lub zespołu diod. Ten warunek musi być spełniony bez względu na wartość napięcia progowego diody świecącej, które będzie zmieniało się wraz z temperaturą złącza.

SILNIK BEZSZCZOTKOWY – BUDOWA I SPOSÓB DZIAŁANIA
Aby zrozumieć fenomen silników bezszczotkowych, które z impetem wdzierają się szczególnie na rynek elektronarzędzi, należy zrozumieć istotę działania dotychczas stosowanych silników komutatorowych oraz poznać najważniejsze różnice pomiędzy nimi.

CZUJNIKI INDUKCYJNE SERII E2E NEXT Z OFERTY OMRON
Czujniki indukcyjne to niezwykle ważna grupa elementów układu sterowania, która jest obecna w każdym zautomatyzowanym zakładzie przemysłowym, a coraz powszechniej również w gospodarstwach domowych. Dzięki prostej budowie oraz szerokiej gamie rozmiarów, czujniki takie gwarantują bardzo długą, bezawaryjną pracę, a coraz to nowsze rozwiązania pozwalają na dopasowanie właściwego czujnika do dowolnej aplikacji.

ZESTAW Z DRUKARKĄ RHINO 4200 OD DYMO
DYMO to firma posiadająca 60-letnie doświadczenie w produkcji drukarek i wytłaczarek do etykiet. Dostawca oferuje najwyższej jakości urządzenia, które ułatwiają pracę w zakładach pracy, biurach, fabrykach, magazynach, warsztatach, punktach handlowych i wielu innych branżach. Są też znakomitym narzędziem w gospodarstwie domowym, gdzie przysłużą się organizacji i porządkowi.

ZŁĄCZA DO SYSTEMÓW MAGAZYNOWANIA ENERGII HAN S I NOWOŚCI HARTING
Marka HARTING znana jest na globalnych rynkach jako producent doskonałej jakości złączy, przewodów i innych rozwiązań dla przemysłu, a także urządzeń profesjonalnych i specjalistycznych.

PRZEŁĄCZNIKI COMELUX SERII 40
Podświetlane przełączniki typu rocker stosowane są w wielu dziedzinach – od aplikacji przemysłowych po sprzęt konsumencki (np. artykuły gospodarstwa domowego). Montowane na panelu włączniki stanowią bezpieczną metodę załączania obwodów pod dużym napięciem. W przypadku rozwiązań marki COMELUX może to być obsługa prądów do 16A i typowych napięć z sieci elektrycznej, tj. 250V AC.Są to jedne z najbardziej podstawowych komponentów elektromechanicznych – jednak wyróżniają się trwałością i jakością wykonania.

PRZEŁĄCZNIKI OD NOWEGO PRODUCENTA – MARKI E-SWITCH
E-Switch jest amerykańską marką specjalizującą się we wszelkiego rodzaju przełącznikach. Bogata oferta producenta obejmuje podstawowe elementy, jak przyciski typu TACT-switch, ale również wysokoprądowe przełączniki, DIP-switche, stacyjki, przyciski dotykowe, spustowe i wiele innych rozwiązań.

Czym są i jaką pełnią rolę przetwornice napięcia stałego?
Przetwornice napięcia potrafią obniżać lub podnosić napięcie wyjściowe względem napięcia wejściowego. Poprzez naprzemienne włączanie i wyłączanie napięcia z wysoką częstotliwością, regulują wartość napięcia wyjściowego i nie powodują przy tym zakłóceń pracy urządzenia.

Interesting video


Introducing NVIDIA DGX A100


Intel Alder Lake Product Video


O PHOENIX CONTACT


Brand new Qseven upgrade: NXP i.MX 8 | conga-QMX8-Plus


ENERGETAB 2021 Polska, Bielsko Biala, 14.9.-16.9.2021

Firma tygodnia

Friedrich Lütze GmbH


Spis firm


Friedrich Lütze GmbH


Analog Devices


ASRock Industrial


NVIDIA


Yamaichi Electronics USA Inc.


Laird Thermal Systems


HARTING


A.P.O. - ELMOS v.o.s.


MACH SYSTEMS s.r.o.


Pico Technology


Lynred


Advantech


EBV


SECO S.p.A.


Crowd Supply


Digi-Key Electronics


Durakool


KEMET


INTEL


CODICO


akYtec GmbH


Future Electronics


Foremost Electronics


Littelfuse


Mouser Electronics


RUTRONIK


Infineon Technologies AG


TTI, Inc.


ANRITSU


Power IntegrationsKalendarz
HANNOVER MESSE 2022, 30.5-2.6. 2022
CTiS Shanghai, 31.5.-2.6.2022
automatica 2022, München, 21.6.-24.6.2022
electronica 2022, 15.11.-18.11.2022, München, DE
DistribuTECH, 7.2.-9.2.2023, San Diego, CA
AUTOMATICON 2023, 7.3.-9.3.2023, Warszawa, PL
DistribuTECH, 23.1.-25.1.2024, Indianapolis, IN
DistribuTECH, 11.2.-13.2.2025, Dallas, TX

Interesting video
The ISS Design Challenge ...

Interesting video
Mouser Electronics Warehouse Tour with Grant Imahara


naše portály dle jazyka:

česko/slovenská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ

anglická jazyková verze:
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.COMPONENTS.ONLINE

polská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL

ruská jazyková verze:
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU
naše portály dle zaměření:

ELEKTRONIKA.ONLINE :
WWW.ELECTRONICA.ONLINE
WWW.ELEKTRONIKA.CZ
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/pl
WWW.ELEKTRONIKA.ONLINE/ru

ELEKTRONIK-INFO:
WWW.ELECTRONIC-INFO.EU
WWW.ELEKTRONIK-INFO.CZ
WWW.ELEKTRONIK-INFO.PL
WWW.ELEKTRONIK-INFO.RU

COMPONENTS:
WWW.COMPONENTS.ONLINE
  kontakt:

MALUTKI media s.r.o.
Těrlická 475/22
735 35 Horní Suchá
tel. 00420-603531605
e-mail: info@malutki-media.comAll trademarks are the property of their respective owners.
ISSN 1801-3813